Werkzaamheden

De jagers van de WBE Ameland zetten zich in voor het beheer van het wild op het mooie waddeneiland. Dit gebied is ondanks de toenemende vakantiedrukte gelukkig nog altijd rijk aan diverse diersoorten, zoals haas, konijn, fazant, eend, ree, gans, kraai, kauw en verwilderde kat. De WBE speelt een actieve rol in het in stand houden van het welzijn van het wild op het eiland omdat migratie en immigratie van wild van en naar het eiland door het omringende zeewater niet mogelijk is, tevens neemt zij actief deel aan de landelijke natuurschoonmaakdag. Daarnaast tellen de jagers van de WBE meerdere malen per jaar het wild in het werkgebied, om een goed beeld te krijgen en te houden van de wildstand. Hierbij wordt ook gelet op de gezondheid van de dieren en de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke exemplaren.

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.