Aanrijding met wild?

Let op: overstekende reeën!  

Ameland is een eiland met een zeer grote Ree populatie. Belangrijke territoria van het wild wordt vaak gescheiden door de grotere verbindingswegen tussen de dorpen. Dagelijks migreren de dieren tussen de gebieden. Hierdoor wordt de weg (vooral in de schemer) een drukke oversteekplaats voor Reeën. Dit heeft helaas vaak dodelijke consequenties.  Vooral na de overgang naar zomertijd, loopt het aantal aanrijdingen op. Wat kunnen mensen doen? 

Allereerst op de snelheid letten, waardoor meer reactietijd ontstaat om rustig te remmen en gevaarlijke situaties te voorkomen. Goed opletten op de bermen, als er borden "overstekend wild” staan. Het wild staat vaak al bij de weg, zichtbaar of bijna onzichtbaar een paar meter in het struweel.

En wat als het toch verkeerd gaat, een aanrijding niet te vermijden is? Volgens de wegenverkeerswet mag men andere weggebruikers niet in gevaar brengen om een aanrijding met een dier te voorkomen. Als het weggebruik toch leidt tot een aanrijding met een dier, volg dan onderstaande aanwijzingen op:·Zoek direct contact met de WBE Ameland:                              
Voorzitter: Robert Oud – 0650948058                              
Secretaris: Wilmar Hekkelman - 0612914197·

Bel ook de WBE als het dier niet blijft liggen. Naast de WBE kunt u ook contact opnemen met de politie (0900) 8844 ·Probeer zo goed mogelijk de locatie door te geven. Wacht de komst van de politie of faunabeheerder (rustig) af. Wat moet u beslist niet doen:·Rijd niet door, dat is strafbaar. Ga nooit achter het dier aan, laat dit over aan de deskundige faunabeheerder. Neem aangereden wild nooit mee. Geef het ook niet aan derden. Het zijn beschermde dieren en de Wet natuurbescherming staat dit niet toe. Het is dus strafbaar.  De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.